Tip Free BĐ 15 – 11

Tip Free BĐ 14 - 11

Tip Free BĐ 14 - 11

MÃ 1 – 17:35
Nhật Bản vs Saudi Arabia
=> Nhật Bản -1.5, Tài

MÃ 2 – 18:00
Hàn Quốc vs Uzbekistan
=> Hàn Quốc -1, Xỉu 2

MÃ 3 – 19:00
Thái Lan vs Australia
=> Thái Lan +2, Tài 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *